References

1- Al-‘Ilaj Al-Nafsi wa Al-‘Ilaj bi Al-Quran( Ru’ya Tebeya Nafseya Shar’ya). Dr: Tarek Al-Habib.
2- Al-Tib Al-Wika’I min Al-Quran wa Al-Sunnah. Dr: Abdel Baset Al-Sayed.
3- ‘Ilm Al-Nafs fi Al-Quran Al-Karim. Dr: Said Riyad.
4- Al-‘Insan bayn Al-Sihr wa Al-Hasad wa Al-Jan. Zoheir Hamwi.
5- Al-Hasad (Asbabah wa ‘Ilajah wa Al-Wiqayah Minhu. Magdi Al-Shehawi.
6- Dairat Al-Maarif Al-Britaniyah. Butrus Al-Bustani.
7- Jawlah fi ‘Alam Al-Ruh. Kamal Othman Bek.
8- Nahw Mawsu’ah Shar’yah fi ‘Ilm Al-Ruqi. Osamah bin Yasin Al-Maani.
9- Asalib Al-‘Ilaj Al-Nafsi Al-Hadithah wa Tatbiqatiha. Dr: Ramez Taha.
10- Al-Ruqya Al-Shar’iah wa Tamayuziha ‘an Al-Khorafah. Dr: Abdullah Al-Mani.
11- Mawsu’at Al-‘Ijaz Al-‘Imi fi Al-Quran wa Al-Sunnah. Feras Nour Al-Haq.
12- Athar Al-Quran fi Al-‘Amn A-Nafsi. Dr: Nahed Al-Kharashi.
13- Zad Al-Mi’ad. Ibn Al- Qayem.
14-‘Ilm Al-Nafs Al-‘IYadi. Dr: Atouf Mahmoud Yasin.